Afbraakwerken

Afbraakwerken

Bij het slopen van appartementen is dit soms werken op hoge hoogtes bestaande uit betonnen constructies vaak aangebouwd aan bestaande woningen.

Hierbij is het van belang dat men voorzichtig te werk gaat, het te slopen gebouw voldoende loszet en er niet ontzien wordt om wat meer manueel te slopen.